LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Dla akapitu zdefiniowano styl CSS. Które właściwości stylu CSS poprawnie opisują dla akapitu krój czcionki: Arial; rozmiar czcionki: 16 pt; styl czcionki: pochylenie?

A.
B.
C.
D.