LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 11
W stylach CSS, aby ustalić styl linii obramowania jako linię kreskową, należy zastosować wartość

A.
B.
C.
D.