LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 24
W CSS symbolem jednostki miary, wyrażonej w punktach edytorskich, jest

A.
B.
C.
D.