LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
Transformację w stylach CSS, polegającą na zamianie tylko pierwszych liter wszystkich wyrazów na wielkie, otrzymamy stosując polecenie

A.
B.
C.
D.