LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 18
Jaką funkcję pełni kwerenda krzyżowa w bazie MS Access?

A.
B.
C.
D.