LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 26
Funkcja CONCAT() w języku SQL odpowiada za

A.
B.
C.
D.