LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
Na podstawie tabeli Towar wykonano następujące zapytanie SQL:

Jaki będzie wynik tej operacji?

A.
B.
C.
D.