LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Struktura prostych baz danych, w których wszystkie dane są przechowywane w jednej tabeli, nazywana jest modelem

A.
B.
C.
D.