LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Liczba 0x142, zapisana w kodzie skryptu JavaScript, ma postać

A.
B.
C.
D.