LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 37
Odwołaniem do imienia Agata, zawartym w przedstawionej tablicy JavaScript, jest element

var Imiona = new Array('Anna','Joanna','Monika','Agata');

A.
B.
C.
D.