LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 7
Wybierz poprawną definicję funkcji w języku JavaScript.

A.
B.
C.
D.