LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 29
W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja

A.
B.
C.
D.