LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 33
Plikiem konfiguracyjnym, który pozwala na zdefiniowanie ustawień PHP dla całego serwera, jest

A.
B.
C.
D.