LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 32
Efektem wykonania przedstawionego kodu PHP jest wyświetlenie komunikatu
A.
B.
C.
D.