LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 29
W języku JavaScript, funkcja matematyczna Math.pow() służy do wyznaczenia

A.
B.
C.
D.