LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 7
Znacznik <s> w języku HTML powoduje

A.
B.
C.
D.