LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 11
Metainformacja “Description" zawarta w pliku źródłowym HTML powinna zawierać
A.
B.
C.
D.