LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 23
Atrybut value w polu formularza XHTML

<input type="text" name="name" value="value" />

A.
B.
C.
D.