LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 17
Które stwierdzenie odnosi się do skalowania obrazu?

A.
B.
C.
D.