LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 33
W języku HTML atrybutem znacznika video, który włącza tryb odtwarzania w kółko, jest

A.
B.
C.
D.