LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 6
W języku HTML, aby dodać animację FLASH (z rozszerzeniem .swf) na stronę internetową, należy użyć znacznika

A.
B.
C.
D.