LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Formatem plików dźwiękowych z kompresją bezstratną jest

A.
B.
C.
D.