LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 37
Na tabeli muzyka, przedstawionej na rysunku, zostało wykonane następujące zapytanie SQL:

Jaki wynik zwróci ta kwerenda?

A.
B.
C.
D.