LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 36
Co można powiedzieć o normalizacji przedstawionej tabeli?
A.
B.
C.
D.