LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 24
Które zapytanie SQL dla tabeli pracownicy utworzonej według schematu: id, imie, nazwisko, plec, zarobek, obliczy osobno średni zarobek kobiet i średni zarobek mężczyzn?

A.
B.
C.
D.