LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 4
Które polecenie SQL zamieni w tabeli tab w kolumnie kol wartość Ania na Zosia?

A.
B.
C.
D.