LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 13
Wykonując raport w systemie obsługi relacyjnych baz danych, umożliwia się

A.
B.
C.
D.