LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 3
W której technologii nie jest możliwe przetwarzanie danych użytkownika wprowadzanych na stronach WWW?

A.
B.
C.
D.