LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 37
W języku PHP sumę logiczną oznacza operator

A.
B.
C.
D.