LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 6
Wynikiem działania pętli for w przedstawionym kodzie PHP jest wyświetlenie liczb
A.
B.
C.
D.