LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 2
W JavaScript wywołanie zdarzenia onKeydown nastąpi wtedy, gdy klawisz

A.
B.
C.
D.