LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE9 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 17
Po wykonaniu przedstawionego kodu JavaScript wyświetli się wartość
A.
B.
C.
D.