LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Do zmian starczych w układzie ruchu należą

A.
B.
C.
D.