LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 4
80-letnia pacjentka przebywa na oddziale ortopedycznym z powodu złamania miednicy. Często płacze, niechętnie rozmawia z innymi ludźmi. Z powodu unieruchomienia w łóżku jest szczególnie narażona na

A.
B.
C.
D.