LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 28
Wskazaniem do wykonania toalety jamy ustnej z użyciem boraksu z gliceryną osobie chorej i niesamodzielnej jest

A.
B.
C.
D.