LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 22
W celu ułatwienia rozpoczęcia mikcji pacjentowi unieruchomionemu w łóżku opiekun powinien

A.
B.
C.
D.