LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 33
Przed założeniem czepca przeciwwszawiczego pacjentowi, u którego na skórze głowy występują zadrapania i strupy, chorobowo zmienione miejsca należy

A.
B.
C.
D.