LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 26
W profilaktyce odleżyn u pacjenta z prawidłową masą ciała i przy braku przeciwwskazań należy uwzględnić stosowanie diety

A.
B.
C.
D.