LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 33
Podczas spaceru z pacjentem z niedowładem połowiczym prawostronnym opiekun powinien znajdować się

A.
B.
C.
D.