LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 16
Aby umożliwić spożycie posiłku pacjentowi, u którego występują nasilone zawroty głowy, osłabienie i nieznaczne drżenia rąk, należy na czas posiłku

A.
B.
C.
D.