LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 18
Temperaturę wody przeznaczonej do wykonania toalety krocza pacjentce z porażeniem czterokończynowym należy sprawdzić

A.
B.
C.
D.