LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 34
W celu zapewnienia intymności podczas zakładania czepca przeciwwszawiczego chodzącej pacjentce, która przebywa w wieloosobowym pokoju chorych, należy zabieg wykonać

A.
B.
C.
D.