LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 37
O której sytuacji występującej u pacjenta opiekun medyczny powinien pilnie poinformować pielęgniarkę?

A.
B.
C.
D.