LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 12
W jaki sposób należy pomóc przebywającej w środowisku domowym chorej na cukrzycę podopiecznej, która porusza się drobnymi kroczkami nie odrywając nóg od podłoża i potyka się o leżące na podłodze dywaniki, w samodzielnym bezpiecznym przemieszczaniu się?

A.
B.
C.
D.