LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 34
W celu ułatwienia adaptacji do oddziału szpitalnego nowoprzyjętemu pacjentowi opiekun powinien

A.
B.
C.
D.