LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 38
W sytuacji gdy przebywający w środowisku domowym samotny podopieczny z wyłonioną przetoką jelita grubego izoluje się od znajomych, większość dnia spędza oglądając programy telewizyjne i uważa, że korzystanie z worka kolostomijnego wyłącza go z życia towarzyskiego, należy

A.
B.
C.
D.