LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 19
W związku z zajmowanym stanowiskiem odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu za naruszenie ustawy ponoszą osoby pełniące funkcje organu

A.
B.
C.
D.