LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 14
Akt prawny wydany przez ministra na podstawie ustawy, który nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to

A.
B.
C.
D.