LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 8
Umowa pożyczki została zawarta 02.05.2019 r. Pożyczkobiorca zobowiązał się do jej zwrotu w ciągu tygodnia. Ostatnim dniem, w którym pożyczka powinna być zwrócona, jest
A.
B.
C.
D.