LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2019

Pytanie nr 1
Co do zasady, odpowiedzialność właściciela psa za szkodę, którą wyrządził ten pies, jest odpowiedzialnością na zasadzie

A.
B.
C.
D.